รถยนต์1

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ที่เราเรียกกันจนติดปากว่า พ.ร.บ. ซึ่ง พรบ. รถยนต์ นั้นก็คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ นั่นเอง ซึ่งเมื่อปี พศ 2535 รัฐบาลได้ตรากฏหมาย บังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากไม่ทำ พรบ. จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ เจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีป...

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ที่เราเรียกกันจนติดปากว่า พ.ร.บ. ซึ่ง พรบ. รถยนต์ นั้นก็คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ นั่นเอง ซึ่งเมื่อปี พศ 2535 รัฐบาลได้ตรากฏหมาย บังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากไม่ทำ พรบ. จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ เจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันนี้ไว้ เพื่อใช้ในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกเวลาที่ใช้รถ ซึ่งรถทุกคันที่จะต่อภาษีประจำปี จะต้องทำ พรบ. ก่อนจึงจะสามารถต่อภาษี ( ต่อทะเบียน ) ได้ครับ แต่จะมีสักกี่คน ที่รู้จัก หรือเข้าใจ ในตัว พรบ ??? เราลองไปดูกันพอสังเขป ก่อนจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอีกทีครับ ทำความรู้จักกับ การคุ้มครองโดย พรบ. ประกัน พ.ร.บ. เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคล ที่ประสบภัยจากรถเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองในส่วนของรถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใด (สำหรับประกันที่คุ้มครองทั้งคนและรถคือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ) ประกัน พ.ร.บ. นี้ จะให้ความคุ้มครองกับทุกๆคน ที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งหากเราถูกรถเฉี่ยว ชน ต้องพยายามจดจำ หมายเลขทะเบียนรถคันนั้นๆให้ได้ ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถ ที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน 1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท 2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม 1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น 35,000 บาท ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย ( ผู้เสียหายเป็นฝ่ายถูก ) 1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร 200,000 บาท 3. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ( ต่ออุบัติเหตุ ต่อคน ) กรณีบาดเจ็บ (1 + 3) 54,000 บาท กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร (2+3) 204,000 บาท จะเห็นได้ว่า พรบ ให้ความคุ้มครองแก่ ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ผู้เจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที มีค่าชดเชยให้ในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ได้รับ

More

รถยนต์1 There are no products in this category.

Subcategories

  • พรบ.รถจักรยานยนต์

    ต่อพรบ.รถจักรยานยนต์ เพียงแจ้ง หมายเลขทะเบียน หมวดจังหวัด ระยะเวลาเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย